Проектиране

1.Дизайн на лого,етикети и предпечатна подготовка.
2.Проктиране на търговско оборудване.Изработване на прототип и реализация проекта в малка серия.
3.Триизмерна визуализация на декоративно изделие.
4.Дизайн на промишлено изделие-парасолид геометрично моделиране .Търговска опаковка дизайн и разгъвка.
5. Триизмерен проект на светеща  рекламна табела и пресиздаване на  светлини ефекти.
6.Триизмерен проект на светеща  рекламна табела със сложна геометрична форма 3D.
7.Проект на рекламна табела и визуализация на светлини ефекти  и реализация.
8.Проект на светеща рекламна табела и визуализация на светлини ефекти  и реализация - опция клип за мигащи ефекти.
9.Триизмерен проект на светеща  рекламна табела  със сложна геометрична форма 3D.